Doç. Dr. BUĞRA ZENGİN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. BUĞRA ZENGİN

T: (0282) 250 2644

M bzengin@nku.edu.tr

W bzengin.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:İngiliz Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 2002-2006
Tez: Türk öğrencilerin İngilizce kelimeleri öğrenmelerinde anlamsal-anahtar sözcük yöntemi (2006)
Yüksek Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1995-1997
Tez: İngiliz romanının son üçyüz yılında kadın gerçeği (1997)
Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI PR.
Öğrenim Yılları: 1989-1993
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Fransızca:Orta
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2012-2016
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2012-2016
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI PR.
2012-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ / İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2009-2012
Okutman ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2007-2009
Okutman ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
1999-2007
Okutman ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
1994-1998
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ - İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2010-2011
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı / Yabancı Dil Eğitimi
İngilizce
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ZENGİN B., YETKİN AKER D., Education Policy and the Effect of Subtitle Options in Learning Process: A Case of Turkish Students as English Language Learners, HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 4, pp. 487-498, 2016.
Özgün Makale EBSCO, MLA, TEİ Erişim Linki
2. KAHRAMAN C., ZENGİN B., FACILITATION POTENTIAL OF THE MNEMONICS FOR THE TEACHING OF JAPANESE VOCABULARY TO TURKISH SPEAKERS, HUMANITAS, pp. 165-182, 2014.
Özgün Makale MLA, EBSCO, CEEOL, ASOS, ARAŞTIRMAX, TEI Erişim Linki
3. KAHRAMAN C., ZENGİN B., Facilitation potential of the mnemonics for the teaching of Japanese Vocabulary to Turkish speakers, HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 2, pp. 165-182, 2014.
Özgün Makale EBSCO, MLA, TEİ Erişim Linki
4. YAĞIZ O., ZENGİN B., TAKKAÇ TULGAR A., Metaphoric competence of Turkish BA students majoring in ELT, The Journal of Academic Social Science Studies, vol. 6, pp. 1101-1115, 2013.
Özgün Makale MLA, ASOS,TEİ(Türk Eğitim İndeksi),ARASTIRMAX,Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi),Journal Seek,Research Bible,İSAM,Index Copernicus,Mendeley,Open Academic Journals Index,DRJI,CiteFactor Erişim Linki
5. ZENGİN B., Numerical Visual elaboration of the temporal distance in teaching tense aspect distinctions in English, World Journal of English Language,, vol. 3, pp. 1-19, 2013.
Özgün Makale EBSCOhost, Lockss, Gale’xxs Academic Databases, PKP Open Archives Harvester, ProQuest
6. ZENGİN B., HACIFAZLIOĞLU Ö., Profile of preparatory school administrators at universities, Cypriot Journal of Educational Sciences, vol. 8, pp. 351-360, 2013.
Özgün Makale Ulrich’xxs Educational Research Abstracts (ERA), EBSCO, PsycINFO and Google Scholar Erişim Linki
7. KAÇAR I. G., ZENGİN B., Perceptions of preservice teachers of English towards grammar teaching in the Turkish context, Journal of Language and Lingusitic Studies, vol. 9, pp. 50-80, 2013.
Özgün Makale Ani International Journal Index ASOS Index EBSCOhost Online Research Databases - (No: 1606) Linguistics Abstracts Online DOAJ (Directory of Open Access Journals) Google Scholar Index Copernicus Lockss MLA International Bibliography Routledge Educational Research Abstracts Online TUBITAK ULAKBIM National Databases - Social Sciences and Humanities Database Erişim Linki
8. ZENGİN B., ÇUBUKÇU F. F., İngilizce Öğrencilerinin Arka Koltuk TV Sistemleri ve Altyazılı Filmlere olan Tutumları, Journal of Turkish Studies, vol. 8, pp. 1561-1561, 2013.
Özgün Makale ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic. Erişim Linki
9. ZENGİN B., ARIKAN A., DOĞAN D., Opinions of English major students about their departments websites, Contemporary Educational Technology, vol. 2, pp. 294-307, 2011.
Özgün Makale Ebsco, cije, .. Erişim Linki
10. ZENGİN B., KAÇAR I. G., Turkish EFL academicians’xx problems concerning translation activities and practices their attitudes towards the use of online and printed translation tools and suggestions for quality translation practice, TOJET, vol. 10, pp. 274-286, 2011.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
11. KAÇAR I. G., ZENGİN B., İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenenlerin dil öğrenme ile ilgili inançları öğrenme yöntemleri dil öğrenme amaçları ve öncelikleri arasındaki ilişki Öğrenci boyutu, Journal of Language and Linguistic Studies, vol. 5, pp. 55-89, 2009.
Özgün Makale Ebsco,
12. ZENGİN B., Benefit of Google in learning and teaching collocations, Eurasional Journal of Educational Research, vol. 34, pp. 151-166, 2009.
Özgün Makale SSCI
13. AYDIN S., ZENGİN B., Yabancı dil öğreniminde kaygı: Bir literatür özeti, Journal of Language and Linguistic Studies, vol. 4, pp. 81-94, 2008.
Derleme Makale Ebsco, Erişim Linki
14. ZENGİN B., Erdoğan A. R., AKALIN S., Acquisition of Latin roots with implications for EAP, Journal of Language and Linguistic Studies, vol. 3, pp. 11-31, 2007.
Özgün Makale Ebsco, Erişim Linki
15. AKALIN S., ZENGİN B., Türkiye de halkın yabancı dil ile ilgili algıları, Journal of Language and Linguistic Studies, vol. 3, pp. 181-201, 2007.
Özgün Makale Ebsco,
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Zengin B., S. M. A., İkinci dil öğrenme stratejileri ve algılama farklılıkları, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt 9, ss. 99-109, 2007.
Özgün Makale ulakbim
2. ZENGİN B., Humourous link potential between L1 Turkish and FL English in foreign language teaching, EKEV Akademi Dergisi, cilt 11, ss. 153-166, 2007.
Özgün Makale EBSCOHOST
3. ZENGİN B., The efffect of the keyword semantic method on the EFL vocabulary learning of Turkish students, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt 2, ss. 50-76, 2007.
Özgün Makale Ulakbim
4. Engin A. O., S. M. A., Z. B., Eğitim ve öğretim etkinliklerinde motivasyon ve başarı, EKEV Akademi Dergisi, cilt 7, ss. 199-221, 2003.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. Engin A. O., Z. B., Öğretme ve öğrenme etkinliklerinin planlanmasında ve uygulanmasında yöresel ve mahalli bağlamdaki içeriklerin öğrenmeyi destekleyici unsurlar olarak kullanılması, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri Özel Sayısı,, cilt 7, ss. 87-97, 2003.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. ZENGİN B., Interview March 2015 IERG News, IERG Newsletter Updates, 2015.
Bilirkişi Raporu vb. Erişim Linki
2. ZENGİN B., Babek K., Yabancı dil eğitimi ve müzik: Bütünlüklü öğretim ve öğrenme, KKEFD, Güzel Sanatlar Eğitimi Özel Sayısı, ss. 187-209, 2003.
Özgün Makale
3. ZENGİN B., What a start, Tömer Language Journal, ss. 78-82, 1999.
Kısa Makale
4. ZENGİN B., The benefits of English subtitles, Tömer Language Journal, ss. 76-77, 1999.
Kısa Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KAHRAMAN C., ZENGİN B., Japon Dili ve Kültürü İncelemeleri, Bölüm: Üniversite Öğrencilerinin Japoncayı Seçmeli Ders Olarak Tercih Etme Nedenleri ve Beklentileri, Yayın Yeri: Transnational Press London, Editör: Cahit Kahraman, Levent Toksöz, 2017.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
2. ZENGİN B., ALTINTAŞ U., TORAMAN E. Ş., Çocuk ve gençlik edebiyatında barış kültürü Peace culture in child and youth literature, Bölüm: Untapped potential of literature in the use of web-based tools in the teaching and learning of English, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Yayınları No:171, Editör: Asutay Hikmet, Öztürk Tuncay, Yılmaz Didem, Duran Baytar Sema, Gürel Sare, Ünal Zekiye Hande, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Erişim Linki
3. ZENGİN B., DOĞAN D., ÇUBUKÇU F. F., Intelligent design of interactive multimedia listening software, Bölüm: English major students´ attitudes towards movies and series as language learning resources, Yayın Yeri: IGI GLOBAL, Editör: Vehbi Türel, 2015.
Bilimsel Kitap
4. ZENGİN B., KAÇAR I. G., Intelligent design of interactive multimedia listening software, Bölüm: Google search applications in foreign language classes at tertiary level, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Vehbi Türel, 2015.
Bilimsel Kitap
5. , Zengin, B., Doğan, D., & Çubukçu, F. , Yayın Yeri: Intelligent design of interactive multimedia listeningsoftware. Hershey, PA: IGI-Global, 2015.
6. , Zengin, B., & Kaçar, I. G. (2015, in press) , Yayın Yeri: Intelligent design of interactive multimedia listeningsoftware. Hershey, PA: IGI-Global, 2015.
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. , Buğra Zengin. İngilizce ile Türkçe Arasındaki Uluslararası Köprüler, Yayın Yeri: Salkımsöğüt Yayınevi, 2008.
2. ZENGİN B., İngilizce ile Türkçe arasındaki Uluslararası Köprüler, Yayın Yeri: Salkımsöğüt Yayınevi, 2008.
Ders Kitabı
3. ZENGİN B., İletişimin Issızlaşması, Bölüm: Dile Dayalı Ayrımcılığın Kültürlerarası İletişim açısından İncelenişi, Yayın Yeri: Yirmi Dört Yayınları, Editör: Köse, Hüseyin, 2007.
Bilimsel Kitap
4. , İletişimin Issızlaşması, Yayın Yeri: Yirmi Dört Yayınları: İstanbul, 2007.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KAHRAMAN C., ZENGİN B., Batı dilleri ve edebiyatları öğrencilerinin seçmeli ders olarak Japoncayı seçme nedenleri ve derse dair görüşleri, 2. Japon Dili ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu (03.07.2017-04.07.2017).
Özet bildiri
2. ZENGİN B., ALTINTAŞ U., TORAMAN E. Ş., Untapped potential of literature in the use of web based tools in the teaching and learning English as a foreign language, 1st International Balkan Child and Youth Literature Congress (04.05.2016-07.05.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
3. KAHRAMAN C., ZENGİN B., Facilitation potential of the mnemonics for the teaching of Japanese vocabulary Özet In A Akbarov ed Book of Abstracts of the 3rd international conference on foreign language teaching and applied linguistics FLTAL Sarajevo Bosnia and Herzegovina pp 53 54 Sarajevo IBU Publications, 3rd international conference on foreign language teaching and applied linguistics (FLTAL) (03.05.2013-05.05.2013).
Özet bildiri
4. Yağız O., Z. B., T. A., Metaphoric competence of Turkish EFL learners, 12. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu (18.10.2012-20.10.2012).
Tam metin bildiri
5. ZENGİN B., ARIKAN A., DOĞAN D., English major students opinions of their departments websites, 11th International Educational Technology Conference (IETC) (25.05.2011-27.05.2011).
Tam metin bildiri Erişim Linki
6. ZENGİN B., KAÇAR I. G., Turkish EFL academicians problems concerning translation activities and practices their attitudes towards the use of online and printed translation tools and suggestions for quality translation practice, 10th International Educational Technology Conference (IETC) (26.04.2010-28.04.2010).
Tam metin bildiri Erişim Linki
7. ZENGİN B., Associative approaches in vocabulary learning, Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Dilmer, ile ABD Büyükelçiliği işbirliğiyle organize edilen uluslararası ELT konferansı ‘Exploring New Dimensions of ELT in 2002’ Atatürk Üniversitesi (30.10.2002-01.11.2002).
Poster
Editörlükler
1. English Language Teaching, Yayın Yeri: Canadian Center of Science and Education, Yayın Kurulu Üyeliği (27.07.2017-).
Uluslararası Dergi Journals Indexed in Eric
2. Intelligent design of interactive multimedia listening software, Yayın Yeri: IGI Global, Yayın Kurulu Üyeliği (01.07.2014-24.08.2015).
Uluslararası Kitap
Yayın Hakemlikleri
1. Humanitas, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi MLA, EBSCO, CEEOL, ASOS, ARASTİRMAX, TEİ
2. Border Crossing, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi EBSCO
3. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SSCI
4. Border Crossing, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi EBSCO
5. TURKISH STUDIES - LANGUAGE / LITERATURE, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi EBSCO
6. GÖÇ Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor
7. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT), Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi Journals Indexed in Eric
8. Humanitas, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi MLA, EBSCO, CEEOL, SOBIAD, TEİ
9. English Language Teaching (Canadian Center of Science and Education), Hakemlik Sayısı:5.
Uluslararası Dergi Journals Indexed in Eric
10. HIGHER EDUCATION RESEARCH, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor
11. International Journal of Education, Culture and Society (IJECS), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor
12. Doğuş Üniversitesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi DOAJ, TÜBİTAK-ULAKBİM, OAJI, ASOS
13. Rocznik Lubuski, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
Ulusal Projeler
1. Çevrimiçi online arama teknikleriyle akademik amaçlı İngilizce dil kullanım becerilerinin geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 27.08.2015-19.12.2016.
Üyelikler
EUROSLA (European Second Language Association), Üye, 2006-2007.
Aldığı Sertifikalar
İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası, Yer:Atatürk Üniversitesi, Kazın Karabekir Eğitim Fakültesi İlköğretim Öğretmenliği Bölümü, 09.11.1998-13.06.1999.